อยากหน้าเรียวสวย ศัลยกรรมตัดกรามช่วยได้

Suegery

ศัลยกรรมตัดกรามหน้าเรียว

การมีใบหน้าเรียวสวย ย่อมเป็นที่ต้องการของสาว ๆ ทุกคน โดยเฉพาะการมีใบหน้ารูปวีเชฟ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใบหน้าของผู้หญิงมีความโดดเด่น น่ามองมากยิ่งขึ้น จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงได้มาก ดังนั้นการทำศัลยกรรมตัดกราม จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขให้ใบหน้าแคบลง มีสัดส่วนที่ดีขึ้น เราลองมาดูขั้นตอนการผ่าตัดกรามทำใบหน้าเรียวกันเลยดีกว่า

ศัลยกรรมตัดกรามหน้าเรียว

แก้ไขรูปร่างใบหน้า ด้วยการตัดกราม

การผ่าตัดกรามนั้นสามารถแก้ไขรูปร่างของใบหน้าให้ดูเรียวขึ้น เป็นการตัดแต่งกระดูกมุมกราม แต่ไม่ได้มีการปรับเลื่อนขากรรไกร ส่วนที่ทำการผ่าตัดแก้ไขจะเป็นส่วนที่เป็นกระดูกเท่านั้น โดยไม่ได้มีการผ่าตัดกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่บริเวณกรามออกไป แต่หลังจากทำการผ่าตัดกระดูกกรามเสร็จแล้ว กรามเนื้อที่เกาะอยู่บริเวณกรามก็จะมีขนาดเล็กลงตามธรรมชาติ

ก่อนทำการผ่าตัด

ก่อนทำการผ่าตัดกรามทุกครั้ง แพทย์จะต้องมีการตรวจสอบรูปร่างของกระดูกขากรรไกรว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบรูปร่างโดยรวมของกระดูกขากรรไกร จะทำให้แพทย์ทราบว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว จะทำให้รูปร่างใบหน้าเป็นแบบไหน สามารถลดเหลี่ยมมุมได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่แพทย์กับคนไข้ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ดี

การผ่าตัดกราม

การผ่าตัดกรามกระดูกกรามนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ว่า ควรจะต้องมีการตัดกระดูกกรามออกมาน้อยแค่ไหน การตัดกระดูกขากรรไกรจะตัดในระดับที่ต่ำกว่าเส้นประสาท การผ่าตัดลดกระดูกกราม จะไม่สามารถมากเกินกว่าตำแหน่งเส้นประสาทได้ การตัดกระดูกกรามในตำแหน่งที่สูงเกินไป จะทำให้เส้นประสาทได้รับความกระทบกระเทือน

วิธีการผ่าตัดทำได้ 2 วิธี

 1. การผ่าตัดกรามจากภายนอกช่องปาก เป็นการผ่าตัดกรามเปิดปากแผลตรงบริเวณใกล้ๆ กับมุมกราม แล้วทำการเลาะผ่านชั้นกล้ามเนื้อ โดยการเลี้ยงเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก ไปจนถึงกระดูกส่วนที่จะทำการตัด จากนั้นจึงใช้เลื่อยตัดกระดูกส่วนเกินออกมา หลังจากนั้นแพทย์จะตกแต่งมุมกระดูกให้เรียบร้อย แล้วทำการเย็บปิดปากแผล การผ่าตัดด้วยวิธีนี้ จะทำให้เกิดอาการปวดบวมน้อย แต่ก็อาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงมุมปาก
 2. การผ่าตัดกรามภายในช่องปาก เป็นวิธีการผ่าตัดลมมุมกรามที่ได้รับความนิยม โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดด้านในช่องปาก หลังฟันกรามซี่สุดท้าย ทำการเปิดช่องเลาะเนื้อเยื้อและกล้ามเนื้อคลุมมุมกรามออก หลังจากนั้นเลาะเนื้อเยื่อหุ้มกระดูก แล้วจึงสอดเครื่องมือ เข้าไปส่องดูกระดูกที่จะทำการตัด แพทย์ใช้เลื่อยชนิดพิเศษตัดกระดูกกรามในจุดที่ต้องการออก ทำการเย็บปิดปากแผล การผ่าตัดกรามด้วยวิธีนี้มีความซับซ้อน จะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การทำศัลยกรรมผ่าตัดลดกรามนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบหน้ากว้าง อันเกิดจากการมีกระดูกกรามใหญ่ ทำให้ใบหน้าไม่สวยงาม การผ่าตัดลดกรามนั้นเป็นการผ่าตัดเฉพาะในส่วนของกระดูกเท่านั้น หลังการผ่าตัดกรามจะทำให้ใบหน้าแคบลง ทำให้ใบหน้าเรียวสวยมากขึ้น

โหนกแก้มใหญ่ จัดการได้ ด้วยการผ่าตัดลดโหนกแก้ม

Suegery

การผ่าตัดลดโหนกแก้ม

การทำศัลยกรรมใบหน้า เป็นสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะใบหน้าที่สวยงาม ย่อมทำให้ผู้หญิงดูน่าสนใจขึ้นมาก การมีใบหน้าเรียวสวยได้สัดส่วน กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน จึงทำให้ผู้หญิงหลายคน ที่มีใบหน้ากว้างอันเกิดจากโหนกแก้มใหญ่ รู้สึกกังวลใจไปตาม ๆ กัน แต่การทำศัลยกรรมใบหน้าด้วยการลดโหนกแก้ม สามารถแก้ไขรูปร่างของใบหน้าให้เรียวเล็กตามที่ต้องการได้ วันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าการผ่าตัดลดโหนกแก้มนั้น ทำให้ใบหน้าเรียวเล็กได้อย่างไรบ้าง

ลดโหนกแก้มที่ไหนดี

ก่อนการผ่าตัดลดโหนกแก้ม

การผ่าตัดกรอกระดูกลดโหนกแก้มนั้น มีความสลับซับซ้อน ก่อนตัดสินใจผ่าตัด คนไข้ควรเข้ามาขอคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม โดยแพทย์จะทำการตรวจวัดใบหน้าอย่างละเอียด ในเรื่องความกว้าง ความสูงของใบหน้า ร่วมกับการเอ็กซเรย์ เพื่อประเมินโครงสร้างของใบหน้า จากนั้นจึงวางแผนในการผ่าตัด จะทำให้ทราบได้ว่าหลังการผ่าตัดลดโหนกแก้ม จะได้ใบหน้าในรูปแบบใด

การพูดคุยกับแพทย์ก่อนการผ่าตัดเป็นเรื่องสำคัญมาก คนไข้ควรสอบถามที่มูลที่ตนเองสงสัยให้เข้าใจ แจ้งความประสงค์ให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด หลังจากพูดคุยตกลงกันจนเข้าใจแล้ว แพทย์จะอธิบายวิธีการผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย หลังจากนั้นจึงวางแผนในการผ่าตัดต่อไป หากคนไข้มีโรคประจำตัวหรือประวัติการแพ้ยา จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

วิธีการผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 วิธี

 1. การกรอกระดูกโหนกแก้ม การกรอกระดูกโหนกแก้ม เป็นวิธีการผ่าตัดลดโหนกแก้มแบบหนึ่งที่มีความซับซ้อนในการผ่าตัด เมื่อแพทย์ทำการเปิดปากแผลในบริเวณใกล้ ๆ กระดูกโหนกแก้มแล้ว ก็จะใช้เครื่องมือเข้าไปกรอกระดูกโหนกแก้มในส่วนที่ต้องการออกไป ทำให้กระดูกโหนกแก้มบางตัวลง จากนั้นจึงเย็บปิดปากแผล หลังการผ่าตัดกรอกระดูกโหนกแก้ม ใบหน้าจะมีรูปร่างที่ดีขึ้น แต่การกรอกระดูกโหนกแก้มก็มีข้อจำกัด เพราะสามารถลดขนาดโหนกแก้มได้ไม่มาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีโหนกแก้มไม่หนามาก ต้องการลดโหนกแก้มเล็กน้อยเท่านั้น
 2. การผ่าตัดลดกระดูกโหนกแก้ม การผ่าตัดด้วยวิธีนี้มีความสลับซับซ้อน จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์เป็นหลัก การผ่าตัดสามารถผ่าเปิดปากแผลจากใบหน้าด้านหนึ่งไปยังใบหูอีกด้านหนึ่ง จากนั้นจึงทำการตัดเลื่อนกระดูกโหนกแก้มจากตำแหน่งยึดเกาะเดิม แล้วยึดไว้ด้วยเหล็กชนิดพิเศษ

ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดลดโหนกแก้ม

 • หลังการผ่าตัด จะก่อให้เกิดอาการปวดบวมช้ำ แต่อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปเอง
 • ในบางรายหลังการผ่าตัด อาจทำให้ใบหน้าไม่เท่ากัน การเลือกทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้
 • เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบนใบหน้า

ในยุคนี้ความดูดีเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ผู้หญิงเริ่มใส่ใจความสวยความงามกันมากขึ้น จึงทำให้การผ่าทำศัลยกรรมใบหน้าได้รับความนิยม โดยเฉพาะการผ่าตัดลดโหนกแก้ม ซึ่งช่วยแก้ไขรูปร่างของใบหน้าให้ได้สัดส่วน ใบหน้าดูเรียวสวย ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

Suegery

การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ขั้นตอนของการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 1. ทำความสพอาดห่อนผ่าตัด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดเพื่อทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณ
 2. ก่อนผ่าตัด หมอจะฉีดยาชาก่อน ตรงบริเวณที่จะผ่าตัดเพื่อลดอาการเจ็บขณะผ่าตัด
 3. การผ่าตัดหมอจะผ่าตัดโดยเปิดแผลตรงบริเวณฟันกรามด้านบนซี่ที่หนึ่ง ด้านกระพุ้งแก้ม แล้วกรีดเปิดแผลยาวประมาณ 1เซนติเมตรหรือ 1.5 เซนติเมตร การกรีดจะกรีดผ่านกล้ามเนื้อหลายชั้นจนเข้าไปถึงชั้นไขมันที่จับกลุ่มเป็นก้อนๆ ตรงกระพุ้งแก้ม จากนั้นหมอก็จะค่อย ๆ เลาะไขมันนั้นออก พวงไขมันนั้นอาจมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน อาจมีการตัดไขมันบางส่วนหรือตัดหมดทั้งพวงก็ได้ ในกรณีที่คนไข้มีไขมันแก้มเยอะ หรือบริเวณนั้นมีไขมันเหลือมาก ก็อาจจะใช้การดูดไขมันร่วมด้วย โดยการใช้ท่อดูดไขมันผ่านแผลบริเวณช่องปาก ซึ่งจะใช้องค์ประกอบโดยรวมของใบหน้าแต่ละบุคคลด้วย
 4. แพทย์จะทำให้เลือดหยุดไหลโดยการจี้ไฟฟ้าตรงบริเวณผ่าตัด จากนั้นก็ทำการเย็บปิดปากแผลด้วยไหมละลาย ซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วสามารถกลับบ้านได้เลย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้มที่ไหนดี การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มนั้น ในช่วงระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์แรก อาจจะทำให้เกิดอาการบวมช้ำ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ที่สาว ๆ ไม่ต้องตกใจไป ซึ่งเราสามารถบรรเทาอาการด้วยการประคบเย็น จะช่วยทำให้อาการบวมลดลงได้ และหายไปเองในที่สุด โดยใบหน้าจะเริ่มเข้าที่ภายใน 1 เดือน และจะเห็นผลอย่างชัดเจนที่สุดภายใน 2 ถึง 3 เดือน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าหน้าเรียวเล็กลง

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดกระพุ้งแก้ม

 • ในการผ่าตัดช่วง 1 – 2 วันแรกของการผ่าตัด ให้หมั่นประคบเย็นบ่อย ๆ เพื่อลดอาการบวมช้ำ พอเริ่มเข้าวันที่ 3 ให้เปลี่ยนมาประคบด้วยน้ำอุ่น
 • การรับประทานอาหารนั้น ให้เปลี่ยนมารับประทานอาหารอ่อน งดการทานอาหารรสจัด และจำต้องงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด
 • หลังจากรับประทานอาหารทุกครั้ง ต้องทำความสะอาด ด้วยน้ำยาบ้วนปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อและอักเสบ ที่อาจเกิดขึ้นได้
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งด้วย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำศัลยกรรม

การทำศัลยกรรมทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มก็เช่นกัน ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า ความเสี่ยงหลังจากการทำศัลยกรรมนั้นมีอะไรกันบ้าง

 • อาการน้ำคั่งในผิว อาการนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด เกิดเนื่องจากน้ำเหลืองไหลไปคั่งอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งก็ไม่ใช่อาการร้ายแรงแต่อย่างใด ซึ่งวิธีการรักษาที่ดีที่สุด ก็คือการเจาะและดูดน้ำออกไปให้หมด
 • อาการเนื้อตาย อาการเนื้อตายนั้นเกิดขึ้นได้จากการเป็นมะเร็ง การอักเสบอย่างต่อเนื่อง ติดเชื้อ หรือเกิดจากเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงเนื้อเยื้อได้อย่างเพียงพอ แต่หลังจากการผ่าตัด หากสามารถดูแลรักษาความสะอาดแก่บาดแผลเป็นอย่างดี ก็จะไม่ต้องเจอกับสภาวะเช่นนี้ ซึ่งสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีเสี่ยงที่ทำให้ให้เกิดภาวะเนื้อตายหลังการผ่าตัดศัลยกรรมมากกว่าปกติ เพราะสารเคมี ที่มีอยู่ในบุหรี่นั้น จะทำให้เลือดไหลเวียนของเลือดผิดปกตินั้นเอง

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมคาง

Suegery

ศัลยกรรมเสริมคาง

จริงๆ การทำศัลยกรรมคางมันไม่ใช่ว่าทำแต่คาง มันต้องดูโครงสร้างทั้งหน้า นั่นคือว่าโครงสร้างใบหน้าคนเราเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมของมันอยู่เช่นนะครับ หน้าผาก จมูก คาง ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะกันเสียงบางคนที่คางสั้นหมอก็จะดูออกทันทีว่าคางไม่สมส่วนกับใบหน้าเราก็ต้องทำการเสริมคางเพิ่มเติมให้ลงข้างล่าง แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองด้านข้างก็จะมีมิติที่หน้ากับหลังนั่นคือบางคนทางจะหลบเข้าไปนั่นคือทางถอยเข้าไปด้านหลังก็จำเป็นจะต้องเติมมิติด้านหน้าด้วยด้วยความสวยงามเท่าเราพูดถึงในภาพรวมนอกจากดูเรื่องของโครงหน้าในภาพรวมกล้ามใหญ่หรือเปล่าต้องผ่าตัดลดกรามด้วยไหมหรือว่าดูการสัดส่วนแล้วก็ต้องมาดูในภาพรวมทั้งหมดเลยว่าทำออกมาแล้วพอทำคางภาพรวมของน่าจะมีชื่อหนังสือไม่ เสริมคางที่ไหนดี

เสริมคาง

เพราะบางคนมีกรามใหญ่กล้ามเหลี่ยมไปเสริมคางอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็อาจจะไม่สวยซึ่งกลามและคางควรจะมีสัดส่วนที่เท่ากันได้ด้วยสำหรับคนที่ขากรรไกรกว้างก็มีวิธีการที่เรียกว่าการตัดกรามเป็นการตัดกระดูกขากรรไกรออกไปบางส่วนนั่นคือจะทำให้ใบหน้าดูแคบลงถ้ามองด้านข้างก็จะดูสมูทมากขึ้นซึ่งการผ่าตัดกรามนั้นจะผ่าตัดในปาก ใครจึงไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแผลเป็นบ้านนอกหรือขึ้นอยู่กับความถนัดของแพทย์ แพทย์บางท่านอาจถนัดผ่าตัดจากภายนอกปากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แต่ละท่านด้วยว่ากรามใหญ่มากน้อยขนาดไหนหรือวิธีไหนที่เข้าและเหมาะสมรวมไปถึงต้องดูด้วยว่ามีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทมากน้อยวิธีไหนดีกว่ากัน

สำหรับการเสริมคางมี 2 วิธีใหญ่ๆก็คือเรื่องของวิธีการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรโรงเรียนให้มาข้างหน้าหรือถอยหลังแล้วแต่ซึ่งวิธีนี้การผ่าตัดจะต้องใช้การดมยาสลบเพื่อเลื่อนขากรรไกรแล้วก็จะใช้เพลทในการยึดกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ฟูจิการผ่าตัดเสริมคางแบบนี้จะไม่ใช้วัสดุแปลกปลอมเลยคือไม่ใส่ซิลิโคนเข้าไปดูรุ่นกระดูกไปในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วกระดูกบอกว่าจะเชื่อมกันเองโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติ

การเสริมคางจะไม่ถูกแค่ครั้งเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าจะต้องดูรูปหน้าโดยรวมทั้งหมดเพราะถ้าดูแต่คางอย่างเดียว บางคนเสริมคางมาหรือว่าไปฉีดสารมาแล้วคางยาวกว่าปกติรูปหน้าก็จะออกมาไม่สวย

ในกรณีที่คนไข้สื่อสารแปลกปลอมเข้าไปรู้หรือไม่ว่าการแก้ไขผ่าตัดเอาออกนั้นทำได้ยากมากๆและไม่สามารถเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกได้หมด 100 เปอร์เซ็นต์ยังไงก็ตามสารแปลกปลอมก็ยังค้างอยู่ในร่างกายเราแล้วมันก็จะสร้างให้เนื้อเยื่อหนาตัวขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนต้องผ่าตัดแก้ไขทุกปี

อีกวิธีก็คือการเสริมด้วยวัสดุสำเร็จหรือที่เรียกว่าซิลิโคนสำเร็จรูปก็จะมีหลายทรงหลายขนาดแล้วแต่ว่าตำแหน่งที่เราจะวางด้วยว่าต้องการขยายไปในทิศทางไหน ถึงแม้จะเป็นซิลิโคนสำเร็จรูปแต่ก็ต้องมีการเหลาทุกครั้งก่อนผ่าตัดเพราะซิลิโคนสำเร็จรูปจะเป็นโครงเท่านั้นอาจจะไม่พอดีกับใบหน้าของทุกคนจึงต้องมีการหลอกเพื่อปรับแสงให้มีขนาดที่เหมาะสม อยากเสริมคางออกมาในรูปแบบใดวิธีการผ่าตัดนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้การผ่าตัดเสริมคางใส่ซิลิโคนส่วนใหญ่จะผ่าตัดในปากและข้างนอกไม่ค่อยนิยมกันเพราะคนไข้ไม่อยากมีแผลอยู่ด้านนอก