อยากหน้าเรียวสวย ศัลยกรรมตัดกรามช่วยได้

Suegery

ศัลยกรรมตัดกรามหน้าเรียว

การมีใบหน้าเรียวสวย ย่อมเป็นที่ต้องการของสาว ๆ ทุกคน โดยเฉพาะการมีใบหน้ารูปวีเชฟ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใบหน้าของผู้หญิงมีความโดดเด่น น่ามองมากยิ่งขึ้น จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงได้มาก ดังนั้นการทำศัลยกรรมตัดกราม จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขให้ใบหน้าแคบลง มีสัดส่วนที่ดีขึ้น เราลองมาดูขั้นตอนการผ่าตัดกรามทำใบหน้าเรียวกันเลยดีกว่า

ศัลยกรรมตัดกรามหน้าเรียว

แก้ไขรูปร่างใบหน้า ด้วยการตัดกราม

การผ่าตัดกรามนั้นสามารถแก้ไขรูปร่างของใบหน้าให้ดูเรียวขึ้น เป็นการตัดแต่งกระดูกมุมกราม แต่ไม่ได้มีการปรับเลื่อนขากรรไกร ส่วนที่ทำการผ่าตัดแก้ไขจะเป็นส่วนที่เป็นกระดูกเท่านั้น โดยไม่ได้มีการผ่าตัดกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่บริเวณกรามออกไป แต่หลังจากทำการผ่าตัดกระดูกกรามเสร็จแล้ว กรามเนื้อที่เกาะอยู่บริเวณกรามก็จะมีขนาดเล็กลงตามธรรมชาติ

ก่อนทำการผ่าตัด

ก่อนทำการผ่าตัดกรามทุกครั้ง แพทย์จะต้องมีการตรวจสอบรูปร่างของกระดูกขากรรไกรว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบรูปร่างโดยรวมของกระดูกขากรรไกร จะทำให้แพทย์ทราบว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว จะทำให้รูปร่างใบหน้าเป็นแบบไหน สามารถลดเหลี่ยมมุมได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่แพทย์กับคนไข้ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ดี

การผ่าตัดกราม

การผ่าตัดกรามกระดูกกรามนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ว่า ควรจะต้องมีการตัดกระดูกกรามออกมาน้อยแค่ไหน การตัดกระดูกขากรรไกรจะตัดในระดับที่ต่ำกว่าเส้นประสาท การผ่าตัดลดกระดูกกราม จะไม่สามารถมากเกินกว่าตำแหน่งเส้นประสาทได้ การตัดกระดูกกรามในตำแหน่งที่สูงเกินไป จะทำให้เส้นประสาทได้รับความกระทบกระเทือน

วิธีการผ่าตัดทำได้ 2 วิธี

  1. การผ่าตัดกรามจากภายนอกช่องปาก เป็นการผ่าตัดกรามเปิดปากแผลตรงบริเวณใกล้ๆ กับมุมกราม แล้วทำการเลาะผ่านชั้นกล้ามเนื้อ โดยการเลี้ยงเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก ไปจนถึงกระดูกส่วนที่จะทำการตัด จากนั้นจึงใช้เลื่อยตัดกระดูกส่วนเกินออกมา หลังจากนั้นแพทย์จะตกแต่งมุมกระดูกให้เรียบร้อย แล้วทำการเย็บปิดปากแผล การผ่าตัดด้วยวิธีนี้ จะทำให้เกิดอาการปวดบวมน้อย แต่ก็อาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงมุมปาก
  2. การผ่าตัดกรามภายในช่องปาก เป็นวิธีการผ่าตัดลมมุมกรามที่ได้รับความนิยม โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดด้านในช่องปาก หลังฟันกรามซี่สุดท้าย ทำการเปิดช่องเลาะเนื้อเยื้อและกล้ามเนื้อคลุมมุมกรามออก หลังจากนั้นเลาะเนื้อเยื่อหุ้มกระดูก แล้วจึงสอดเครื่องมือ เข้าไปส่องดูกระดูกที่จะทำการตัด แพทย์ใช้เลื่อยชนิดพิเศษตัดกระดูกกรามในจุดที่ต้องการออก ทำการเย็บปิดปากแผล การผ่าตัดกรามด้วยวิธีนี้มีความซับซ้อน จะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การทำศัลยกรรมผ่าตัดลดกรามนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบหน้ากว้าง อันเกิดจากการมีกระดูกกรามใหญ่ ทำให้ใบหน้าไม่สวยงาม การผ่าตัดลดกรามนั้นเป็นการผ่าตัดเฉพาะในส่วนของกระดูกเท่านั้น หลังการผ่าตัดกรามจะทำให้ใบหน้าแคบลง ทำให้ใบหน้าเรียวสวยมากขึ้น

โหนกแก้มใหญ่ จัดการได้ ด้วยการผ่าตัดลดโหนกแก้ม

Suegery

การผ่าตัดลดโหนกแก้ม

การทำศัลยกรรมใบหน้า เป็นสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะใบหน้าที่สวยงาม ย่อมทำให้ผู้หญิงดูน่าสนใจขึ้นมาก การมีใบหน้าเรียวสวยได้สัดส่วน กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน จึงทำให้ผู้หญิงหลายคน ที่มีใบหน้ากว้างอันเกิดจากโหนกแก้มใหญ่ รู้สึกกังวลใจไปตาม ๆ กัน แต่การทำศัลยกรรมใบหน้าด้วยการลดโหนกแก้ม สามารถแก้ไขรูปร่างของใบหน้าให้เรียวเล็กตามที่ต้องการได้ วันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าการผ่าตัดลดโหนกแก้มนั้น ทำให้ใบหน้าเรียวเล็กได้อย่างไรบ้าง

ลดโหนกแก้มที่ไหนดี

ก่อนการผ่าตัดลดโหนกแก้ม

การผ่าตัดกรอกระดูกลดโหนกแก้มนั้น มีความสลับซับซ้อน ก่อนตัดสินใจผ่าตัด คนไข้ควรเข้ามาขอคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม โดยแพทย์จะทำการตรวจวัดใบหน้าอย่างละเอียด ในเรื่องความกว้าง ความสูงของใบหน้า ร่วมกับการเอ็กซเรย์ เพื่อประเมินโครงสร้างของใบหน้า จากนั้นจึงวางแผนในการผ่าตัด จะทำให้ทราบได้ว่าหลังการผ่าตัดลดโหนกแก้ม จะได้ใบหน้าในรูปแบบใด

การพูดคุยกับแพทย์ก่อนการผ่าตัดเป็นเรื่องสำคัญมาก คนไข้ควรสอบถามที่มูลที่ตนเองสงสัยให้เข้าใจ แจ้งความประสงค์ให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด หลังจากพูดคุยตกลงกันจนเข้าใจแล้ว แพทย์จะอธิบายวิธีการผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย หลังจากนั้นจึงวางแผนในการผ่าตัดต่อไป หากคนไข้มีโรคประจำตัวหรือประวัติการแพ้ยา จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

วิธีการผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 วิธี

  1. การกรอกระดูกโหนกแก้ม การกรอกระดูกโหนกแก้ม เป็นวิธีการผ่าตัดลดโหนกแก้มแบบหนึ่งที่มีความซับซ้อนในการผ่าตัด เมื่อแพทย์ทำการเปิดปากแผลในบริเวณใกล้ ๆ กระดูกโหนกแก้มแล้ว ก็จะใช้เครื่องมือเข้าไปกรอกระดูกโหนกแก้มในส่วนที่ต้องการออกไป ทำให้กระดูกโหนกแก้มบางตัวลง จากนั้นจึงเย็บปิดปากแผล หลังการผ่าตัดกรอกระดูกโหนกแก้ม ใบหน้าจะมีรูปร่างที่ดีขึ้น แต่การกรอกระดูกโหนกแก้มก็มีข้อจำกัด เพราะสามารถลดขนาดโหนกแก้มได้ไม่มาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีโหนกแก้มไม่หนามาก ต้องการลดโหนกแก้มเล็กน้อยเท่านั้น
  2. การผ่าตัดลดกระดูกโหนกแก้ม การผ่าตัดด้วยวิธีนี้มีความสลับซับซ้อน จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์เป็นหลัก การผ่าตัดสามารถผ่าเปิดปากแผลจากใบหน้าด้านหนึ่งไปยังใบหูอีกด้านหนึ่ง จากนั้นจึงทำการตัดเลื่อนกระดูกโหนกแก้มจากตำแหน่งยึดเกาะเดิม แล้วยึดไว้ด้วยเหล็กชนิดพิเศษ

ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดลดโหนกแก้ม

  • หลังการผ่าตัด จะก่อให้เกิดอาการปวดบวมช้ำ แต่อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปเอง
  • ในบางรายหลังการผ่าตัด อาจทำให้ใบหน้าไม่เท่ากัน การเลือกทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้
  • เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบนใบหน้า

ในยุคนี้ความดูดีเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ผู้หญิงเริ่มใส่ใจความสวยความงามกันมากขึ้น จึงทำให้การผ่าทำศัลยกรรมใบหน้าได้รับความนิยม โดยเฉพาะการผ่าตัดลดโหนกแก้ม ซึ่งช่วยแก้ไขรูปร่างของใบหน้าให้ได้สัดส่วน ใบหน้าดูเรียวสวย ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น